Start

WTC Teknik är ett konsultföretag med lång erfarenhet av arbete med automation och processteknik inom olika branscher.

Med våra specialkunskaper inom automation och elkunskap moderniserar vi befintliga anläggningar och leder nybyggnadsprojekt.

Vi arbetar med alla stegen från utredning, projektering, konstruktion, programmering och tillverkning till igångkörning och utbildning av driftpersonal.